Akademia Morska w Szczecinie - Strona Główna
 

 

Szczeciński Klub Kapitanów Żeglugi Wielkiej rozpoczął swoją działalność w październiku 1976 roku. Powstał z inicjatywy kapitanów, którzy zaproponowali utworzenie organizacji skupiającej środowisko kapitańskie morskiego Szczecina.

 

Celem działalności Klubu jest:

·         szeroki kontakt z kapitanami żeglugi wielkiej;

·         kontynuacja najlepszych tradycji Polskiej Marynarki Handlowej;

·         szerzenie propagandy wychowania morskiego i tradycji morskich wśród młodzieży;

·         wzajemna wymiana doświadczeń zawodowych, zwyczajów w różnych regionach i portach świata;

·         kultywowanie kontaktów towarzyskich w imię dobrej tradycji polskich kapitanów;

·         wzajemna wymiana wiedzy, poglądów, przemyśleń nie tylko zawodowych, ale i ogólnospołecznych.

 

 Tradycyjnie spotykamy się na opłatku wigilijnym z innymi organizacjami morskimi działającymi w naszym mieście. Nasz organizacja jest apolityczna.

           Po serii katastrof morskich, które dotknęły polskie środowisko morskie, aby uhonorować pamięć tych, którzy odeszli na wieczną wachtę, Klub wyszedł z inicjatywa budowy w naszym morskim Szczecinie pomnika poświęconego „Tym, którzy nie powrócili z morza”. Gotowy pomnik, który powstał ze społecznych składek, odsłonięty został 15 października 1989 roku. Poświęcił go ks. Arcybiskup Kazimierz Majdański – ówczesny Metropolita Szczecińsko-Kamieński.

Tradycją stało się, że u stóp tego morskiego epitafium, symbolu wspólnej mogiły marynarzy i rybaków zaginionych na morzach i oceanach, odbywają się capstrzyki rozpoczynające Dni Morza, inauguracje roku akademickiego Akademii Morskiej w Szczecinie. Na apelach w Święto Zmarłych przy pomniku gromadzą się reprezentacje przedsiębiorstw gospodarki morskiej, młodzieży żeglarskiej i społeczeństwa Szczecina, składając kwiaty i zapalając znicze. W rocznice wielkich katastrof morskich oddajemy hołd tym, których morze zabrało. Pomnik jest pod stałą opieką Klubu, który dba też o jego utrzymanie w czystości i porządku.

 Dzięki uprzejmości JM Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie, Klub ma swoją siedzibę w budynku uczelni – pomieszczenie w studenckim Klubie pod Masztami – Wały Chrobrego 1-2, gdzie spotykamy się towarzysko, przy kawie i herbacie. Terminy spotkań w semestrze zimowym 2019/2020: 15/10, 29/10, 12/11, 26/11, 18/12 (Opłatek), 14/01, 28/01.

 

ZAPRASZAMY KOLEGÓW KAPITANÓW DO NASZEGO SALONU KAPITAŃSKIEGO.

 

W imieniu Szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej

dr inż. kpt.ż.w. Krzysztof Pleskacz - przewodniczący